Tune

به داشبورد مدیریت خود در Tune.com وارد شوید.

قبل از فعالسازی هرگونه دسترسی از تعریف دسترسی های کاربری در بخش
Roles & Permissions اطمینان حاصل نمائید.

در این صفحه برروی گزینه Developer کلیک نمائید و آدرس ایمیل [email protected] را اضافه نمائید.