Adjust

به داشبورد مدیریت خود در Adjust وارد شوید.

به صفحه Account Setting وارد شوید

در صفحه Users برروی گزینه Add User کلیک کرده و ایمیل [email protected] را وارد نموده و دسترسی READER را فعال نمائید.